ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 081 633 4514

บริษัท รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ จำกัด

มุ่งเน้นในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก แม่พิมพ์พลาสติกที่มีคุณภาพ

พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบอย่างครบวงจรด้วยเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา

บริการส่งงานรวดเร็ว

ถูกต้องแม่นยำ ด้วยราคาที่ประหยัด พร้อมทดสอบฉีดงานก่อนส่งแม่พิมพ์ 

รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ บจก.
รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ บจก.
รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ บจก.
รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ บจก.
รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ บจก.
รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ บจก.
รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ บจก.
รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ บจก.


บริษัท รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ จำกัด

       
       เราดำเนินการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกมากว่า 35 ปี พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งเครื่องฉีดพลาสติกอีกกว่า 20 เครื่อง ซึ่งเราเป็นหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร

       บริษัทฯ มุ่งเน้นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยการส่งงานที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ด้วยราคาที่ประหยัด พร้อมทดสอบฉีดงานก่อนส่งแม่พิมพ์ สินค้าที่เรามีความชำนาญด้านการผลิต ได้แก่ รับผลิตแม่พิมพ์ Mold, ขึ้นรูป ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, พลาสติกแพ็คเกจจิ้ง Packaging, ชิ้นส่วนยานยนต์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง, อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน บริษัทมีความชำนาญในการผลิต

Main Customer

EPIC INTERNATIONAL (THAILAND ) CO., LTD.

PONGPARA CODAN POLYMER CO., LTD.

SRITHAI AUTO SEATS INDUSTRY CO., LTD.

PREMIER PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.

RACER ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.

THAI PET INDUSTRIAL CO., LTD.

THAI RUNG RUANG INNOVATION CO., LTD.

บทความ