ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 081 633 4514

แม่พิมพ์พลาสติกสำคัญอย่างไร

มาทำความรู้จักกับแม่พิมพ์ขึ้นรูปให้มากขึ้น 

ขวดน้ำพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก จาน ชาม ช้อน เครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งต่างๆเหล่านี้มีกระบวนการวิธีในการขึ้นรูปที่เหมือนกันนั่นคือการฉีดพลาสติก โดยกระบวนการฉีดพลาสติกคือ กระบวนการที่เม็ดพลาสติกเข้าไปยังเครื่องพลาสติกผ่านความร้อนจนหลอมละลาย แล้วนำพลาสติกที่หลอมละลายแล้วเข้าสู่กระบวนการฉีดพลาสติกเข้าไปยังแม่พิมพ์แบบต่างๆ เพื่อให้ได้รูปร่าง รูปทรงตามลักษณะการใช้งาน แม่พิมพ์พลาสติกเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขึ้นรูปเพื่อให้ได้ชิ้นงาน บทความนี้เราจะมาแนะนำให้รู้จักกับแม่พิมพ์พลาสติกกัน 

 

แม่พิมพ์ขึ้นรูปช้อนพลาสติก

ผลิตแม่พิมพ์กลาสติก
 

แม่พิมพ์ฝาเหยือกน้ำ

บริการขึ้นรูปพลาสติก

 

แม่พิมพ์พลาสติกคืออะไร 

แม่พิมพ์พลาสติก คือแม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วน ชิ้นงานพลาสติก เพื่อการขึ้นรูปร่างผลิตภัณฑ์ให้ออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ โดยแม่พิมพ์พลาสติกที่เป็นที่นิยมในงานขึ้นรูปพลาสติกมีดังนี้ 

1. แม่พิมพ์พลาสติกแบบฉีด สำหรับการขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยมีหลักการทำงานคือ เม็ดพลาสติกเมื่อผ่านกระบวนการหลอมละลาย จะเข้าสู่แม่พิมพ์พลาสติกแบบฉีดและทำการฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามรูปแบบแม่พิมพ์ หลังจากนั้นชิ้นงานจะถูกหล่อเย็นและทำการปลดชิ้นงานและได้ผลิตภัณฑ์ออกมา โดยผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้แม่พิมพ์พลาสติกแบบฉีด คือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน จาน ชาม ช้อน กล่องอาหาร บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เป็นต้น 

2. แม่พิมพ์พลาสติกแบบอัดและอัดฉีด กระบวนการเป็นการผลิตชิ้นงานโดยใช้พลาสติกลงไปในแม่พิมพ์ แล้วทำการปิดแม่พิมพ์เพื่อให้พลาสติกได้รับความร้อนและความดันที่สูงจนหลอมละลาย หลังจากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการหล่อเย็นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมา ผลิตภัณฑ์ที่ได้เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


จะเห็นได้ว่าแม่พิมพ์พลาสติกมีส่วนสำคัญในการขึ้นรูปพลาสติก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแม่พิมพ์พลาสติกจึงสำคัญ ผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะทำให้การผลิตพลาสติกได้ชิ้นงานที่ดีมีประสิทธิภาพในการใช้งาน บริษัท รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ จำกัด เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก พร้อมบริการขึ้นรูปพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก แก้วน้ำพลาสติก เครื่องมือทางการแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และอื่นๆอีกมากมาย 

 

สนใจติดต่อ 
บริษัท รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ จำกัด
https://rhmold.net
rhmold.brandexdirectory.com