ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 081 633 4514

หลักการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

             แม่พิมพ์พลาสติก จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับโรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติก เพื่อให้พลาสติกก่อขึ้นเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามรูปแบบของแม่พิมพ์ที่ทำออกมา ซึ่งลักษณะของแม่พิมพ์จะขึ้นอยู่กับรูปร่างของผลิตภัณฑ์ ชนิดพลาสติกและความเร็วในการผลิต นอกจากรูปแบบของแม่พิมพ์แล้ว คุณภาพของแม่พิมพ์ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่เสมอในการผลิตแม่พิมพ์แต่ละชิ้น เพื่อให้ชิ้นงานพลาสติกมีคุณภาพมากขึ้น

บริการขึ้นรูปพลาสติก

ข้อที่ควรพิจารณาในการออกแบบแม่พิมพ์

การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ในแต่ละครั้งควรคำนึงถึงคุณภาพและราคาต้นทุนเป็นหลัก ซึ่งหลักการออกแบบแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพมีดังนี้

1. แม่พิมพ์ทุกชิ้นต้องมีมาตรฐานในการออกแบบที่ดี
2. เลือกใช้วัสดุทำแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับชิ้นงานการผลิต เพื่อลดต้นทุนและลดเวลาในการออกแบบมากขึ้น
3. สามารถนำแม่พิมพ์ไปใช้ได้โดยไม่มีปัญหาติดขัด
4. ลดความสลับซับซ้อนในการผลิตแม่พิมพ์ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการซ่อมเวลาเกิดความเสียหายระหว่างใช้งาน

ประเภทของแม่พิมพ์ที่เป็นที่นิยมในการผลิต

แม่พิมพ์ในระบบอุตสาหกรรมพลาสติกนั้นมีหลากหลายให้เลือกใช้งาน ซึ่งจะแบ่งออกได้หลายชนิด ตามรูปแบบการผลิต ดังนี้

1. แม่พิมพ์ฉีด (Injection Molding)

เป็นแม่พิมพ์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะการฉีดพลาสติกเป็นวิธีที่สามารถผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนมาก ๆ ได้และผลิตได้หลากหลาย โดยจะทำการฉีดพลาสติกหลอมเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์ เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามแม่พิมพ์ที่ออกแบบเอาไว้

2. แม่พิมพ์อัดและฉีด (Compression and Transfer Molding)

จะเป็นการผลิตชิ้นงานโดยใส่เม็ดพลาสติกลงไปในแม่พิมพ์ให้ได้ปริมาณที่กำหนด ทำการปิดแม่พิมพ์แล้วให้ความร้อนจนพลาสติกหลอมละลาย เมื่อเสร็จแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการหล่อเย็นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมา

3. แม่พิมพ์เป่า (Blow Molding)

ใช้กับงานผลิตพลาสติกลักษณะกลวง โดยใช้ลมเป่าตัวพลาสติกให้เกิดเป็นรูปร่างตามแม่พิมพ์ที่ออกแบบไว้

แม่พิมพ์พลาสติก

             การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกแต่ละชิ้นนั้นต้องใช้ความใส่ใจและรอบคอบเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่มีคุณภาพดี ใช้งานสะดวก แถมยังทำให้ชิ้นงานพลาสติกที่ออกมาจากแม่พิมพ์นั้นมีคุณภาพที่ดีตามไปด้วย หากต้องการแม่พิมพ์พลาสติกที่มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ต้อง บริษัท รุ่งโรจน์ ไฮเทค โมลด์ จำกัด เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติกที่มีคุณภาพ และยังให้บริการขึ้นรูปพลาสติกผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำพลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

-------------------------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

เม็ดพลาสติก วัตถุดิบที่สำคัญสำหรับการขึ้นรูปพลาสติก

มาทำความรู้จักกับพลาสติก PE ให้มากขึ้น

แม่พิมพ์พลาสติกสำคัญอย่างไร