สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   45  
2 Jun 2021   56  
3 Jun 2021   61  
4 Jun 2021   92  
5 Jun 2021   48  
6 Jun 2021   56  
7 Jun 2021   67  
8 Jun 2021   70  
9 Jun 2021   124  
10 Jun 2021   91  
11 Jun 2021   115  
12 Jun 2021   76  
13 Jun 2021   39  
14 Jun 2021   67  
15 Jun 2021   72  
16 Jun 2021   84  
17 Jun 2021   88  
18 Jun 2021   93  
19 Jun 2021   127  
20 Jun 2021   75  
21 Jun 2021   112  
22 Jun 2021   64  
23 Jun 2021   94  
24 Jun 2021   60  
25 Jun 2021   110  
26 Jun 2021   136  
27 Jun 2021   60  
28 Jun 2021   58  
29 Jun 2021   95  
30 Jun 2021   85