สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   28  
2 Jan 2021   42  
3 Jan 2021   27  
4 Jan 2021   49  
5 Jan 2021   39  
6 Jan 2021   71  
7 Jan 2021   44  
8 Jan 2021   69  
9 Jan 2021   76  
10 Jan 2021   67  
11 Jan 2021   65  
12 Jan 2021   61  
13 Jan 2021   65  
14 Jan 2021   63  
15 Jan 2021   37  
16 Jan 2021   61  
17 Jan 2021   67  
18 Jan 2021   58  
19 Jan 2021   50  
20 Jan 2021   48  
21 Jan 2021   38  
22 Jan 2021   54  
23 Jan 2021   51  
24 Jan 2021   33  
25 Jan 2021   62  
26 Jan 2021   94  
27 Jan 2021   58  
28 Jan 2021   68  
29 Jan 2021   49  
30 Jan 2021   71  
31 Jan 2021   72