สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   43  
2 May 2020   45  
3 May 2020   30  
4 May 2020   33  
5 May 2020   37  
6 May 2020   22  
7 May 2020   37  
8 May 2020   39  
9 May 2020   41  
10 May 2020   21  
11 May 2020   39  
12 May 2020   27  
13 May 2020   30  
14 May 2020   52  
15 May 2020   33  
16 May 2020   28  
17 May 2020   17  
18 May 2020   37  
19 May 2020   46  
20 May 2020   73  
21 May 2020   34  
22 May 2020   33  
23 May 2020   59  
24 May 2020   64  
25 May 2020   46  
26 May 2020   63  
27 May 2020   44  
28 May 2020   33  
29 May 2020   45  
30 May 2020   57  
31 May 2020   21