สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   31  
2 Jun 2020   52  
3 Jun 2020   34  
4 Jun 2020   20  
5 Jun 2020   16  
6 Jun 2020   39  
7 Jun 2020   18  
8 Jun 2020   71  
9 Jun 2020   46  
10 Jun 2020   28  
11 Jun 2020   33  
12 Jun 2020   37  
13 Jun 2020   31  
14 Jun 2020   30  
15 Jun 2020   49  
16 Jun 2020   41  
17 Jun 2020   75  
18 Jun 2020   42  
19 Jun 2020   46  
20 Jun 2020   53  
21 Jun 2020   30  
22 Jun 2020   34  
23 Jun 2020   38  
24 Jun 2020   25  
25 Jun 2020   39  
26 Jun 2020   36  
27 Jun 2020   11  
28 Jun 2020   46  
29 Jun 2020   20  
30 Jun 2020   34