สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   37  
2 Jul 2020   35  
3 Jul 2020   31  
4 Jul 2020   28  
5 Jul 2020   56  
6 Jul 2020   31  
7 Jul 2020   28  
8 Jul 2020   101  
9 Jul 2020   51  
10 Jul 2020   55  
11 Jul 2020   57  
12 Jul 2020   13  
13 Jul 2020   21  
14 Jul 2020   46  
15 Jul 2020   27  
16 Jul 2020   107  
17 Jul 2020   28  
18 Jul 2020   38  
19 Jul 2020   31  
20 Jul 2020   45  
21 Jul 2020   56  
22 Jul 2020   48  
23 Jul 2020   72  
24 Jul 2020   22  
25 Jul 2020   51  
26 Jul 2020   29  
27 Jul 2020   33  
28 Jul 2020   39  
29 Jul 2020   57  
30 Jul 2020   49  
31 Jul 2020   49