สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2019 5048  
2020 16784  
2021 122321