สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 1737  
Feb 2021 1586  
Mar 2021 2123  
Apr 2021 2165  
May 2021 2509  
Jun 2021 2420  
Jul 2021 2200  
Aug 2021 105995  
Sep 2021 1586  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0