สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 884  
Feb 2020 1081  
Mar 2020 1216  
Apr 2020 1119  
May 2020 1229  
Jun 2020 1105  
Jul 2020 1371  
Aug 2020 1532  
Sep 2020 1987  
Oct 2020 2145  
Nov 2020 1765  
Dec 2020 1350