สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   191  
2 Sep 2021   50  
3 Sep 2021   57  
4 Sep 2021   50  
5 Sep 2021   73  
6 Sep 2021   71  
7 Sep 2021   57  
8 Sep 2021   91  
9 Sep 2021   127  
10 Sep 2021   106  
11 Sep 2021   120  
12 Sep 2021   77  
13 Sep 2021   88  
14 Sep 2021   87  
15 Sep 2021   61  
16 Sep 2021   91  
17 Sep 2021   62  
18 Sep 2021   56  
19 Sep 2021   40  
20 Sep 2021   32  
21 Sep 2021   0  
22 Sep 2021   0  
23 Sep 2021   0  
24 Sep 2021   0  
25 Sep 2021   0  
26 Sep 2021   0  
27 Sep 2021   0  
28 Sep 2021   0  
29 Sep 2021   0  
30 Sep 2021   0