สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   59  
2 Jul 2021   56  
3 Jul 2021   34  
4 Jul 2021   83  
5 Jul 2021   46  
6 Jul 2021   83  
7 Jul 2021   80  
8 Jul 2021   52  
9 Jul 2021   104  
10 Jul 2021   60  
11 Jul 2021   60  
12 Jul 2021   61  
13 Jul 2021   62  
14 Jul 2021   83  
15 Jul 2021   85  
16 Jul 2021   58  
17 Jul 2021   74  
18 Jul 2021   60  
19 Jul 2021   87  
20 Jul 2021   64  
21 Jul 2021   71  
22 Jul 2021   56  
23 Jul 2021   142  
24 Jul 2021   68  
25 Jul 2021   69  
26 Jul 2021   113  
27 Jul 2021   73  
28 Jul 2021   72  
29 Jul 2021   77  
30 Jul 2021   51  
31 Jul 2021   57