สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   52  
2 May 2021   96  
3 May 2021   83  
4 May 2021   69  
5 May 2021   70  
6 May 2021   92  
7 May 2021   58  
8 May 2021   69  
9 May 2021   43  
10 May 2021   90  
11 May 2021   79  
12 May 2021   60  
13 May 2021   128  
14 May 2021   97  
15 May 2021   45  
16 May 2021   50  
17 May 2021   114  
18 May 2021   81  
19 May 2021   61  
20 May 2021   91  
21 May 2021   62  
22 May 2021   64  
23 May 2021   95  
24 May 2021   93  
25 May 2021   135  
26 May 2021   59  
27 May 2021   132  
28 May 2021   115  
29 May 2021   109  
30 May 2021   70  
31 May 2021   47