สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   63  
2 Apr 2021   90  
3 Apr 2021   70  
4 Apr 2021   28  
5 Apr 2021   73  
6 Apr 2021   43  
7 Apr 2021   80  
8 Apr 2021   89  
9 Apr 2021   79  
10 Apr 2021   54  
11 Apr 2021   84  
12 Apr 2021   47  
13 Apr 2021   51  
14 Apr 2021   90  
15 Apr 2021   64  
16 Apr 2021   97  
17 Apr 2021   67  
18 Apr 2021   34  
19 Apr 2021   68  
20 Apr 2021   127  
21 Apr 2021   77  
22 Apr 2021   72  
23 Apr 2021   95  
24 Apr 2021   62  
25 Apr 2021   40  
26 Apr 2021   79  
27 Apr 2021   84  
28 Apr 2021   82  
29 Apr 2021   90  
30 Apr 2021   86