สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   70  
2 Feb 2021   65  
3 Feb 2021   49  
4 Feb 2021   62  
5 Feb 2021   94  
6 Feb 2021   33  
7 Feb 2021   34  
8 Feb 2021   32  
9 Feb 2021   91  
10 Feb 2021   36  
11 Feb 2021   54  
12 Feb 2021   47  
13 Feb 2021   54  
14 Feb 2021   55  
15 Feb 2021   74  
16 Feb 2021   81  
17 Feb 2021   51  
18 Feb 2021   54  
19 Feb 2021   61  
20 Feb 2021   63  
21 Feb 2021   35  
22 Feb 2021   48  
23 Feb 2021   60  
24 Feb 2021   87  
25 Feb 2021   65  
26 Feb 2021   38  
27 Feb 2021   51  
28 Feb 2021   42