สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 0  
Feb 2019 141  
Mar 2019 248  
Apr 2019 439  
May 2019 397  
Jun 2019 335  
Jul 2019 467  
Aug 2019 405  
Sep 2019 475  
Oct 2019 586  
Nov 2019 752  
Dec 2019 803