สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   38  
2 Apr 2020   37  
3 Apr 2020   34  
4 Apr 2020   12  
5 Apr 2020   31  
6 Apr 2020   22  
7 Apr 2020   45  
8 Apr 2020   30  
9 Apr 2020   35  
10 Apr 2020   53  
11 Apr 2020   31  
12 Apr 2020   20  
13 Apr 2020   29  
14 Apr 2020   45  
15 Apr 2020   21  
16 Apr 2020   32  
17 Apr 2020   36  
18 Apr 2020   26  
19 Apr 2020   59  
20 Apr 2020   36  
21 Apr 2020   50  
22 Apr 2020   48  
23 Apr 2020   40  
24 Apr 2020   51  
25 Apr 2020   36  
26 Apr 2020   29  
27 Apr 2020   31  
28 Apr 2020   33  
29 Apr 2020   65  
30 Apr 2020   64