สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   51  
2 Feb 2020   34  
3 Feb 2020   51  
4 Feb 2020   28  
5 Feb 2020   88  
6 Feb 2020   35  
7 Feb 2020   27  
8 Feb 2020   31  
9 Feb 2020   22  
10 Feb 2020   38  
11 Feb 2020   43  
12 Feb 2020   16  
13 Feb 2020   40  
14 Feb 2020   46  
15 Feb 2020   37  
16 Feb 2020   18  
17 Feb 2020   29  
18 Feb 2020   28  
19 Feb 2020   46  
20 Feb 2020   52  
21 Feb 2020   31  
22 Feb 2020   49  
23 Feb 2020   83  
24 Feb 2020   35  
25 Feb 2020   25  
26 Feb 2020   19  
27 Feb 2020   26  
28 Feb 2020   31  
29 Feb 2020   22