สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   40  
2 Jan 2020   12  
3 Jan 2020   28  
4 Jan 2020   21  
5 Jan 2020   29  
6 Jan 2020   52  
7 Jan 2020   28  
8 Jan 2020   26  
9 Jan 2020   35  
10 Jan 2020   22  
11 Jan 2020   28  
12 Jan 2020   34  
13 Jan 2020   25  
14 Jan 2020   32  
15 Jan 2020   48  
16 Jan 2020   24  
17 Jan 2020   26  
18 Jan 2020   25  
19 Jan 2020   28  
20 Jan 2020   23  
21 Jan 2020   18  
22 Jan 2020   18  
23 Jan 2020   18  
24 Jan 2020   26  
25 Jan 2020   22  
26 Jan 2020   25  
27 Jan 2020   32  
28 Jan 2020   21  
29 Jan 2020   20  
30 Jan 2020   44  
31 Jan 2020   54