สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 0  
Feb 2019 141  
Mar 2019 248  
Apr 2019 439  
May 2019 397  
Jun 2019 335  
Jul 2019 467  
Aug 2019 405  
Sep 2019 475  
Oct 2019 364  
Nov 2019 0  
Dec 2019 0